Η ιστοσελίδα tun3d.gr δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του, εκτός και αν οι ίδιοι τα παρέχουν αυτά εθελοντικά. Όλες οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας είναι εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους χωρίς την έγκριση των χρηστών. Σε περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει τη διαγραφή του λογαριασμού του ή το ίδιο το site αποφασίσει τον αποκλεισμό του λόγω παράβασης των όρων χρήσης και λειτουργίας ενός λογαριασμού, τότε όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει διαγράφονται και από τη βάση δεδομένων του tun3d.gr.

 

Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν ισχύ από την 17η Ιουνίου 2020 και το tun3d.gr έχει την υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς -και σε εμφανές σημείο- τους χρήστες του αν κάνει αλλαγές σε αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα αναφέρονται σε σταθερό και εμφανές σημείο στο κάτω μέρος (footer) της ιστοσελίδας.

 

Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών

 

 

Το tun3d.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι συνδρομητές/χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διάφορα τμήματά του. Ωστόσο, αν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει γραπτώς -και σε εμφανές σημείο- τους χρήστες του. Η ιδιοκτήτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισάγει οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς και να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητάς του. Σε αυτή την περίπτωση, το tun3d.gr θα αναρτήσει σε εμφανές σημείο τους νέους όρους πριν την εφαρμογή κάποιας αλλαγής.

 

Το tun3d.gr δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες στην τηλεφωνική σύνδεση ή τον εξοπλισμό οποιασδήποτε συσκευής συνδέεται με την ιστοσελίδα. Η ευθύνη για τη συντήρηση και ορθή χρήση αυτών υπόκειται στον ίδιο το χρήστη/συνδρομητή και μόνο.

 

Οι χρήστες του tun3d.gr δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν ή να εκπέμπουν μέσα από την τρέχουσα ιστοσελίδα υλικό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, είτε είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό. Επίσης απαγορεύεται να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή να συνιστά εγκληματική παράβαση.

 

Απαγορεύεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση διαφημιστικού περιεχομένου ή links ιστοσελίδων ή περιοδικών που είναι ανταγωνιστικά με το TUN3D χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.

 

Το tun3d.gr χρησιμοποιεί υλικό που είναι προστατευμέν από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyrights), σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες όπως κείμενα, φωτογραφίες, video, γραφικά, και μουσικά εφέ. Όλο το περιεχόμενο του tun3d.gr έχει πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό του tun3d.gr μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση και μόνο. Δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, υλικού που φιλοξενεί το tun3d.gr χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του.

Το υλικό που μπορεί να «κατεβάσει» (download) ο χρήστης από το tun3d.gr προσφέρεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αλλαγή, επαναδιάθεση, επανεκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση υλικού που παρέχει το tun3d.gr χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του. Οι επισκέπτες/χρήστες του tun3d.gr δεν αποκτούν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε υλικό «κατεβάζουν» (download).

 

Το tun3d.gr δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης εκμεταλλευτεί εμπορικά περιεχόμενο που ανήκει σε εταιρία συνεργαζόμενη με αυτό. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο χρήστης που εκμεταλλεύεται το υλικό.

 

Το tun3d.gr και οι ιδιοκτήτες του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται από άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη κανονική ή κακή χρήση του tun3d.gr και των υπηρεσιών του από το χρήστη. Το tun3d.gr και οι συνεργαζόμενες με αυτό εταιρίες, καθώς και οι εταιρίες εκμετάλλευσής του είναι μόνο παροχείς περιεχομένου.

 

Το tun3d.gr έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat, αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κτλ για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το tun3d.gr και οι διαχειριστές του έχουν το δικαίωμα να διορθώσει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο tun3d.gr.

 

Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το tun3d.gr έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι υποχρεωμένο να διαγράψει και όλα τα δεδομένα των χρηστών του.

 

Ο χρήστης του tun3d.gr συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο tun3d.gr, σε συνεργαζόμενες εταιρίες ή στους ιδιοκτήτες του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις.

 

Οι απόψεις των συντακτών του tun3d.gr δεν αποτελούν και άποψη του tun3d.gr, ή των ιδιοκτητών του και είναι πάντοτε έτοιμο για επανόρθωση τυχόν ανακριβειών.

 

Το tun3d.gr ή ο χρήστης μπορούν να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Το tun3d.gr έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του χρήστη με το site σε περίπτωση που εντοπίσει παραβίαση των παραπάνω κανονισμών ή ακόμη και θελημένα ή αθέλητα, απόρροια τεχνικού προβλήματος.

 

Το tun3d.gr και το λογότυπό του αποτελούν copyright των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας. Όσα λογότυπα ή σήματα αναγράφονται ή εμφανίζονται στο tun3d.gr αποτελούν copyright των νόμιμων κατόχων τους.

 

Το tun3d.gr μπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε θεωρεί ότι παραβαίνει τους όρους λειτουργίας του site χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του tun3d.gr, αποθηκεύονται στο site πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της. Τα cookies των χρηστών δεν αποθηκεύονται στο διακομιστή του tun3d.gr και δεν καταγράφονται σε αυτά προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρα μόνο εάν ο χρήστης δώσει πρώτα την συγκατάθεση του.

 

Χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι cookies:

 

– Βασικά/Αναγκαία

– Λειτουργικότητας

 

Cookies που χρησιμοποιούνται απο τα social networks facebook, twitter, instagram etc. όταν ο χρήστης κάνει μια ενέργεια σε αυτά (πχ. Like ή share) μέσα από την ιστοσελίδα του tun3d.gr

 

– Στόχευσης-Διαφημίσεων (ζητείται συγκατάθεση)

 

Απαραίτητα για την εμφάνιση προσωποποιημένων λειτουργιών, και στοχευμένης διαφήμισης.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να σβήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies και την όποια συγκατάθεση έχετε δώσει από αυτά, μπορείτε να το κάνετε μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας (Clear All Cookies).

 

Εάν χρειαστεί να αποθηκευτεί κάποιο προσωπικό δεδομένο στα Cookies αυτο θα είναι κρυπτογραφημένο και ανώνυμο.

 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR

 

To tun3d.gr στα πλαίσια του GDPR έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για να τηρήσει το νέο πλαίσιο κανόνων που ισχύουν.

 

Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

 

Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το tun3d.gr ζητάει την ρητή συγκατάθεσή των χρηστών του ώστε να τηρεί τα παρακάτω στοιχεία τους με σκοπό: την χρήση της ιστοσελίδας, των λειτουργιών αυτής ώς μέλους, την συμμετοχή σε διαγωνισμούς, την αποστολή ενημερωτικών newsletters και την επικοινωνία μαζί τους.

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.